Republika Srbija Osnovni Sud u Somboru

Osnovni Sud u Somboru

OSNOVNI SUD U SOMBORU

OSNOVNI SUD U SOMBORU

Venac Stepe Stepanovića br. 13
25000 SOMBOR
Poštanski adresni kod (PAK): 420137
KONTAKT TELEFONI:
CENTRALA: 025/412-221
SUDSKA UPRAVA: 025/414-806
FAKS: 025/414-806
E-POŠTA: uprava@so.os.sud.rs
Radno vreme: 7:30 – 15:30 časova

Sudska jedinica u Apatinu

Ulica Svetog Save br. 2
25260 APATIN
Poštanski adresni kod (PAK): 430566

KONTAKT TELEFONI:
CENTRALA: 025/773-152

Radno vreme: 7:30 – 15:30 časova

Sudska jedinica u Odžacima

Ulica Somborska br.21
25250 ODžACI
Poštanski adresni kod (PAK): 433245

KONTAKT TELEFONI:
CENTRALA: 025/5743-212

Radno vreme: 7:30 – 15:30 časova